SZJA 1% FELAJÁNLÁSA

 

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek.

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el: https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2020

Az szja 1% felajánlására jogosult vallási közösségek és a kiemelt előirányzat listája itt érhető el:

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/egyszaz_tszam_2020

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.  

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

A civil szervezetnek történő SZJA 1% felajánlása és a rendelkezés technikai lebonyolításának vonatkozásában a Tolna Megyei Civil Információs Centrum tanácsadási szolgáltatásai díjmentesen vehetőek igénybe!

Amennyiben kérdésük merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük, jelezzék - a már ismert elérhetőségeink egyikén – irodánk irányába!

 

Segítségnyújtás

Tisztelt segítségre szoruló Honfitársaink!

A Tolna Megyei Civil Információs Centrum összegyűjtötte a megyében lévő olyan civil szervezeteket, amelynek tagjai, önkéntesei a koronavírus-járvány idején segítséget tudnak nyújtani az idős és krónikus beteg embereknek bevásárlás, gyógyszer kiváltás, ügyintézés stb. során.
A mellékelt – folyamatosan bővülő – táblázat tartalmazza ezen a civil szervezetek adatait az Önök számára, hogy a mindennapi élet könnyebb legyen ebben a rendkívüli időszakban.
Keressék bizalommal a szervezetek kapcsolattartóit és kérjék bátran segítségüket.

Civil szervezetek

II. Civil Véradás

tolna megye II civil veradas 2020

Tájékoztató

RENDKÍVÜLI HÍRLEVÉL

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATALTÓL

Az alábbi tájékoztatást változtatás nélkül közöljük:

 

Rendkívüli figyelemfelhívás! Civil beszámolók feldolgozása

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében az Országos Bírósági Hivatal ügyfélszolgálata szünetel.

Az OBH a tájékoztatási feladatait kizárólag távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül látja el.

Fentiekre figyelemmel kérjük Önöket, hogy a civil beszámolókat elektronikus úton (Ügyfélkapu, Cégkapu) szíveskedjenek megküldeni az OBH részére.

Amennyiben a postai úton történő megküldést választják, úgy azok feldolgozásának ideje jelentősen megnő!

 

Tájékoztatás a beszámolók benyújtási határidejével kapcsolatban

 

Az elmúlt napokban több civil szervezet kért tájékoztatást a beszámolók május 31-i leadási határidejének meghosszabbításával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a beszámolót elfogadó testület összehívása nem lehetséges.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A civil beszámolók beküldési határidejének megváltoztatásával kapcsolatban az Országos Bírósági Hivatalnak nincs releváns döntési lehetősége.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-a alapján a bíróság a szervezetet akkor sújthatja pénzbírsággal, ha a beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem pótolja.

Amennyiben a beszámolók benyújtásának határidejével kapcsolatban egy esetleges moratórium kerül kihirdetésre a jogalkotó által, úgy arról az Országos Bírósági Hivatal a birosag.hu felületen keresztül fogja tájékoztatni a civil szervezeteket.

Figyelemfelhívás a Civil Marketing Kft. megtévesztő megkereséseivel kapcsolatban!

 

Az elmúlt napokban ismételten több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalhoz, mely szerint:

-    a Civil Marketing Kft. telefonon keresi meg a civil szervezeteket azzal az indokkal, hogy ők vizsgálják felül, javítják ki az éves beszámolót, VAGY

-    a Civil Marketing Kft. az OBH-ra hivatkozva keresi meg a civil szervezeteket azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják.

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az OBH és a bíróságok, sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötöttek együttműködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára!

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre.

Értesítés

Kedves Ügyfeleink!

A Tolna Megyei Civil Információs Centrum 2020. március 20-tól visszavonásig személyes tanácsadásait és rendezvényeit szünetelteti a kialakult járványhelyzet okán.

Szolgáltatásainkat továbbra is elérhetik az alábbi formában:

-Telefonon a 20/379-4755 és 20/376-6057 -es telefonszámokon.

-Email-ben: cic[kukac]tolna.net email címen

-Facebookon az üzenet funkció használatával.

 

Köszönjük megértésüket és jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!

 

-a Tolna Megyei CIC munkatársai-

Fontos

TIsztelt Civil Szervezeti vezetők!
Tisztelt Elektorok!

2020. március 19. napján sor kerül a NEA Tanácsa és kollégiumai civil delegált tagjainak megválasztására.

Kérjük, hogy a koronavírus járványra tekintettel az elektorok fokozottan tartsák be az egészségügyi előírásokat!

NEA VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy módosultak a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásai.

A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatok módosított megvalósítási időszaka:  2019. április 1. – 2020. október 31.

Abban az esetben módosulhat a támogatási időszak záró dátuma 2020. október 31-ére, ha a pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony kedvezményezettje 2020. március 31. 23:59-ig az EPER-ben erre vonatkozóan módosítási kérelmet nyújt be.

A módosítási kérelem indoka ebben az esetben kizárólag veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve rendkívüli intézkedés lehet, mely alapján az elfogadott költségterv (illetve szakmai terv) szerinti egy vagy több szakmai program – nem tud az eredeti megvalósítási időszakban megvalósulni.

NEA választás 2020

"NEA választás 2020. Köszönjük, azoknak a szervezeteknek akik bejelentkeztek választónak, és részt vesznek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) tagjainak megválasztásában. Köszönjük, hogy fontosnak tartják hogy a megyénk képviselethez jusson a NEA testületeiben. 

Már csak két dolog van hátra:

  • Részt kell venni a szimpátia-szavazáson március 12-én!
  • Részt kell venni a választáson március 19-én!

Szimpátiaszavazás

A „szimpátiaszavazáson” annak a személynek (elektornak) kell részt vennie, akit a szervezet a bejelentkezés során megadott.  Neki személyesen kell megjelennie 2019. március 12-én 8.00-18.oo óra között valamelyik Kormányablakban, hogy a szavazatát leadhassa.  A „szimpátiaszavazás” során a NEA Tanács és a szervezet által a bejelentkezéskor megadott kollégium összes jelöltjét láthatja az elektronikus szavazó felületen. A választó tetszőleges számú jelöltre adhatja le a szavazatát a NEA Tanácsot, illetve a szervezet által a bejelentkezéskor megadott kollégiumot illetően.

Kérjük, támogassák a jelöltjeinket a szimpátiaszavazás során! Csak azok a jelöltek jutnak be a választás második körébe, és csak azokat lehet majd megválasztani, akik elnyerik a szavazók tíz százalékának bizalmát a szimpátia szavazáson!

Választás

Egy héttel a szimpátiaszavazást követően 2019. március 19-én következik a választás. Választani szintén a Kormányablakokban lehet 8.00-18.oo között. A választás során már csak három tanács tag-jelöltre és három kollégiumi tag-jelöltre lehet szavazni.  A három legtöbb szavazatot begyűjtő jelölt lesz a NEA tanács tagja, a többiek a póttagok lesznek. S ugyanez érvényes a kollégiumi tagok esetében is. A legtöbb voksot begyűjtő három személy kerül be az adott kollégiumba.  A többi jelölt pedig a kapott szavazatok szerinti sorrendben a póttagok listájára kerülnek.

Kérjük, támogassák a jelöltjeinket a választás során!

NEA ELSZÁMOLÁS

 

Felhívjuk azon szervezetek figyelmét, akik a NEA-19 pályázaton támogatásban részesültek, hogy a projekt időszak 2020. március 31.-el lezárul, e dátum utáni számlák elszámolására nincs lehetőség. A kapott támogatásokkal elszámolni 2020. április 30-ig kell minden kedvezményezettnek.

NEA-19 elszámolási útmutató

 

NEA ELEKTORI VÁLASZTÁS 2020

A folyamatot az alábbi ábra jól szemlélteti.
Kérjük, mindenki olvassa el figyelmesen.
Kiemelten fontos határidő: 2020. február 19.

nea

Pályázati kiírások eredményei

Megjelentek a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020." című pályázati kiírások eredményei

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2020. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020." című pályázati kiírásainak eredményei, melyek a http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok oldalon érhetők el. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Felhívás

Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap

civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

 

Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviseletükre kijelölt természetes személy (elektor) részvételén keresztülelektori gyűléseken választhatják meg az NEA Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.

A civiljelöltállítási rendszerbe azoka Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat az EPER rendszeren keresztül jelentik be.

A bejelentkezés határideje:2020. február 19. 23:59

 

Az elfogadott jelentkezéseket követően a szavazásra jogosult elektor helyettesítésére nincs lehetőség! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy minden, a jelöltállításkor megadott adatnak a személyazonosításra alkalmas okmányon (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) levő adattal egyeznie kell.

A civil jelöltállítási rendszer elektronikus elérhetősége: Belépés

Útmutatók a jelentkezéshez:

Útmutató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez (pdf)

Útmutató az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben nem regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez (pdf)

Harcművészeti és küzdősport expo

plakat01

A 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye

A díj annak a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek, valamint határon túli civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége példaértékű, továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez. Évente legfeljebb 2 díj adományozható, egy természetes személy, illetve egy civil szervezet részére. A díj posztumusz is adományozható. A díj átadására a 2020. február 1-jén, a civilek napja alkalmából kerül sor.
A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat kap. A díj adományozására vonatkozó előterjesztés és nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2020. január 17. (péntek) 23:59. A javaslatok, elektronikusan küldhetőek az alábbi címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
További részletek az alábbi linkre kattintva:

A 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye

 

Köszöntő önkéntesek világnapja alkalmából

Kedves Barátom!


December 5-én az önkénteseket köszöntjük!

Büszkék vagyunk arra, hogy mára Magyarországon egyre több honfitársunk végez önkéntes munkát, karitatív tevékenységet.

Az Önök által végzett munka, amely segítség is egyben, jelentős mértékben hozzájárul hazánk, Magyarország, és az itt működő civil közösségek erősödéséhez.

Az önkéntesség világnapja alkalmából köszönjük áldozatos munkájukat, és azt kívánjuk, hogy törekvéseiket siker koronázza!

Budapest, 2019. december 5.

 

Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnökség

 

Nyitrai Zsolt
kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Kérdőív

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!

A Civil Információs Centrumok (CIC-ek) 2012 óta segítik a civil szervezetek működését. A CIC-ek által nyújtott szolgáltatásokról, azok ismertségéről szeretnénk pontosabb képet alkotni annak érdekében, hogy  a szolgáltatásokat továbbfejlesszük.

A jelen kérdőív célja, hogy a CIC-ek a munkájukat még inkább az Ön  szervezetének igényeihez igazíthassák. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy kitölti az alábbi linken található kérdőívet.

A kérdőív kitöltése teljesen anonim módon történik, semmilyen – akár Önre, akár a szervezetére vonatkozó beazonosítható – személyes adatot nem kérünk. Az Ön által megadott adatokat kizárólag statisztika készítésére használjuk. A feldolgozott adatokból készült összegzéseket és következtetéseket 2020 januárjától Ön is elérheti a Civil Információs Portálon, a http://civil.info.hu/hirek oldalon.

A kérdőív az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.surveygizmo.eu/s3/90182735/Civilszervezeti-kerdoiv

Köszönjük együttműködését! Kitöltésével segíti munkánkat, hogy mi is segíthessünk civil szervezete eredményes működésében!

Üdvözlettel,

Miniszterelnökség

Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya