A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 2017 év végén támogatási kérelmet nyújtott be a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati programra. A beadott pályázati anyagot támogatásra érdemesnek ítélte a Nemzetgazdasági Minisztérium (azóta Pénzügyminisztérium), és egyesületünkkel 2018. nyarán támogatási szerződést kötött. A programot azóta is Szekszárd Megyei Jogú Váron Önkormányzatával közösen, konzorciumban valósítjuk meg.

A kedvezményezett neve: Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
A projekt címe: Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon
A támogatás összege: 100.134.208 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.07.15.
A projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

A projekt tartalmának bemutatása:

A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület jelen pályázat projektgazdájaként a TOP.6.7.1-16 Megyei Jogú Városok Leromlott Városi Területeinek Rehabilitációja elnevezésű pályázattal összhangban, olyan helyi szintű komplex programokat kíván megvalósítani, melyek hozzájárulnak a létrehozott települési infrastruktúra és az épített környezet védelméhez. Programunk a Humán Szolgáltató Központ szakembereinek bevonásával kerül kidolgozásra és megvalósításra, az akcióterület pedig megegyezik a TOP 6.7.1 felhívásra benyújtott akcióterülettel.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységeink: a KBT alapján a célcsoport 70%-nak olyan egyéni fejlesztési tervet készítünk, amely alapkompetenciáikat fejleszti és magasabb szintű iskolai végzettséghez segíti őket. Az egyéni fejlesztési tervek alapján a projekt időszaka alatt folyamatosan nyomon követjük a képzésben résztvevők előrehaladását, melyet három havonta felülvizsgálunk. Egyéni fejlesztési tervben résztvevők képzése: 67 fő

I. Közösségfejlesztést elősegítő programok (beleértve hitéletű vonatkozású programok):

Az Újvárosi Katolikus Plébánián keresztül kívánjuk megszólítani a családokat. Ehhez a programelemhez az Újvárosi Templom Közösségi terét kívánjuk használni. A programokat havi rendszerességgel családoknak tervezzük. Életviteli foglalkozások címmel, melynek keretében a változatos és sokszínű programok igazodnak az adott időszak aktualitásaihoz, ünnepeihez, városi rendezvényeihez. A programok lényege a közös gondolkodás, közös alkotás a csoporttagok teljes bevonásával. Az akcióterülethez legközelebb eső intézményeket is bevonnánk a megvalósításba (Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola). 24 alkalom, alkalmanként 50 fő.

II. Szociális munkások szupervíziója:

A szupervízió a szociális munkában egyedi szakmai feladatkör. A szupervizor feladata a szociális munkások folyamatos szakmai fejlesztése. A szupervízió tulajdonképpen egy társadalmi szolgáltatás, melynek célja tökéletesíteni a szociális munkások munkáját annak érdekében, hogy a klienseknek professzionális, minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. A projekt célcsoportja halmozottan hátrányos helyzetű, így a programba bevonni kívánt szociális munkások munkája elengedhetetlen a célok eléréséhez, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a szociális munkások olyan esetmegbeszélésen vegyenek részt havi rendszerességgel, ahol a közvetlen kollégák (team) közösen beszélik meg az esetvezetéssel kapcsolatos problémáikat. A segítő munka minőségének megőrzésében és a segítők kiégésének megakadályozásában kulcsszerepet játszik a rendszeres szupervízió. 48 alkalom, alkalmanként 3 fő.

III. A gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok:

Az akcióterületen magas a védelembe vett iskoláskorú gyermekek száma (50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás). Célunk a programelem segítségével a kiemelés és a védelembe vett gyerekek számát a projekt végére csökkenteni. Heti rendszerességgel klubfoglalkozásokat tartanánk az iskolai szünidők, illetve a nyári szünet alatt napközis tábort szerveznénk. A programokban tanítási időn kívül szakképzett pedagógusok segítségével a felzárkózást segítő foglalkozásokat kívánunk szervezni, melynek segítségével az adott célcsoport fejleszthető, korrepetálható, megfelelő elfoglaltság biztosítása a gyermekek számára. A közoktatási intézmények feladatkörébe nem tartozó szolgáltatások működtetése a nyári szünidő alatt.
Az egyéni fejlesztési tervek alapján különböző képzéseket szervezünk heti rendszerességgel a szegregátumban élők számára. A cél az alapkompetenciák fejlesztése, a hiányzó általános iskolai végzettség és/vagy magasabb szintű iskolai végzettségmegszerzésére irányuló iskolai képzésekben való részvétel. A képzéseket személyre szabva, a már meglévő kompetenciák fejlesztését célozva szervezzük meg. Klubfoglalkozás 70 alkalom, alkalmanként 20 fő. nyári tábor 4 alkalom, alkalmanként 20 fő.

IV. Egészségügyi programok, beleértve a prevenció, mentálhigiénés programok:

Az akcióterületen kiemelkedő a dizájnerdrogok használata, mely összefügg a szociális helyzettel. A program célja, hogy kialakítson a fiatalokban egy olyan egészségszemléletet, amely hatására képessé válnak visszautasítani a drogokat. Célunk egy olyan folyamat ahol 2 hetente mentálhigiénés szakemberek bevonásával olyan új szemléletmód kialakítása, különböző témákban (droghasználat visszaszorítása, már leszokott szerhasználó bevonása, alkohol, tisztálkodás, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nemi betegségek, fogamzásgátlás, terhességmegszakítás). 48 alkalom, alkalmanként 15 fő.

V. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok:

A Tolna Megyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködve, a városban már rég óta civil összefogással működő szemléletformáló programokba új életet lehelve bűnmegelőzési nyíltnapokat szerveznénk, mellyel közelebb hoznánk a szegregátumban élőket és a hatósági személyeket. 4 alkalommal.

 

Szakmai beszámoló I.

Szakmai beszámoló II.

 

infoblokk kedv final RGB ESZA k1